Nyt fra Statens Administration
Statens Administration - logo
06/12/2021
 

Husk at indsende blanketter til refusion senest den 12. december 2021

Det er tid til at indsende blanketter til refusion vedrørende graviditetsbetinget fravær og delvise timer samt indmelding af delvis syg og fuldtidssyge.
Graviditetsbetinget fravær og delvise timer
Timer for graviditetsbetinget fravær og delvise timer skal indsendes senest den 12. i måneden for alle hele, og i tidsregistreringssystemet afsluttede, uger i den foregående måned.
 
Indmelding af delvis syg
Delvise timer skal indsendes senest den 12. i måneden. Hvis arbejdet er genoptaget helt, skal der indsendes meddelelse om dette.

Indmelding af fuldtidssyge
Der skal kun indsendes en blanket, hvis en fuldtidssyg medarbejder genoptager arbejdet helt eller delvist. Denne blanket skal indsendes senest den 12. i måneden.

I vejledningen for standarder i refusion kan du læse om konsekvenserne, hvis Statens Administration ikke modtager blanketterne rettidigt.
 
» Download vejledning til standarder i refusion
» Læs mere om refusion på statens-adm.dk