Nyt fra Statens Administration
Statens Administration - logo
14/12/2021
 
 

Nyt fra Refusion – december 2021

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om årsafslutningen 2021, obligatorisk pensionsordning og to nye tiltag fra Statens Administration

Årsafslutning 2021

Vi går årsafslutningen i møde, og i den forbindelse gør vi opmærksom på tidsfristerne for blandt andet indsendelse af delvise timer til håndtering i Statens Administration.

Frister i forhold til indsendelse af delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom:

  • Regnskab, der afsluttes efter 1. lønkørsel i januar 2022:
    Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 30. december 2021
  • Regnskab, der afsluttes efter 2. lønkørsel i januar 2022:
    Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 12. januar 2022
Såfremt delvise timer ikke er modtaget rettidigt jf. ovenstående tidsfrister, kommer refusionen først med i regnskabet for 2022.
 

Obligatorisk pensionsordning

I forbindelse med implementering af ’Obligatorisk Pensionsordning’ er der udbetalt et tillæg til sygedagpengerefusionerne med tilbagevirkende kraft fra januar 2020. Beløbet er beregnet på baggrund af den udbetalte sygedagpengerefusion og udgør 0,3 % for 2020 og 0,6 % for 2021.

Håndteringen af efterreguleringen ved benyttelsen af de nuværende arbejdsgange i forbindelse med refusioner vil medføre en uforholdsmæssig stor ressourcebelastning både ved jer og i Statens Administration. Derfor vil processen ændres på denne opgave.

Processen beskrives nærmere i den mail, I alle som kunder modtager, når posteringen foretages.
 

Mistet refusion

Statens Administration har opdateret procedurerne i forbindelse med sager, hvor der konstateres et tab af refusion. Fremadrettet sikres det, at tabet kommer med i kunderapporterne allerede på det tidspunkt, hvor tabet er en realitet, så I som kunde ikke oplever unødig forsinkelse på registreringen. Såfremt der efterfølgende modtages delvis sygdoms-/raskmelding, vil tabet blive korrigeret.  
» Læs mere om standardisering af refusion på statens-adm.dk
 

Få besked, når det er tid til at indsende refusionsblanketter

Nu har du mulighed for at modtage en påmindelsesmail, når det er tid til at indsende refusionsblanketter om graviditetsbetinget fravær samt ændringer for fuldtids- og deltidssyge. Fristen er den 12. i hver måned, og cirka en uge før udsender vi en påmindelse.
 
Alt, du skal gøre, er at gå til refusionsforsiden på statens-adm.dk, hvor du finder tilmeldingsboksen.
» Tilmeld dig påmindelsesmailen på statens-adm.dk
 
Skærmprint af statens-adm.dk/refusion med en pil, der peger på tilmeldingsboksen til påmindelsesmailen