Nyt fra Statens Administration
Statens Administration - logo
15/12/2021
 
 

Nyt fra Løn - december 2021

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om årsafslutningen 2021 for løn, herunder om feriepengeforpligtelsen.

Årsafslutning 2021

Er I klar til årsafslutning 2021? På Statens Administrations hjemmeside finder I alt, hvad I skal vide om årsafslutningen på lønområdet.
 
Find frister og øvrige opmærksomhedspunkter for årsafslutningen 2021. I finder også vigtig information om skattekort samt finansår 2021 og 2022.
» Læs mere på statens-adm.dk
 

Tilbud om beregning af feriepengeforpligtelsen i forbindelse med årsafslutningen 2021

Indsend blanket senest 3. januar 2022 og lad Statens Administration beregne feriepengeforpligtelsen for jer.
Udfyld nedenstående blanket og indsend til samraploen@statens-adm.dk, hvis I ønsker at få beregnet feriepengeforpligtelsen af Statens Administration med udgangspunkt i gennemsnitsmetoden for 2021.

Vær opmærksom på, at blanketten skal være Statens Administration i hænde senest mandag den 3. januar 2022.

Beregningen vil være foretaget og sendes retur til jer senest den 10. januar 2022, såfremt blanketten er modtaget rettidigt.
» Hent Blanket til bestilling af ferieforpligtelse

Gennemsnitsmetoden for 2021

Feriepengeforpligtelsen registreres ud fra den gældende vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Ved gennemsnitsmetoden tages udgangspunkt i, at den enkelte medarbejder i gennemsnit har 9,5 feriedage til gode. Som det tidligere har været gældende, skal der foretages en sandsynlighedsvurdering af, hvorvidt anvendelse af 9,5 feriedage i beregningen giver et retvisende billede af feriepengeforpligtelsen for den givne institution.

Der henvises i øvrigt til Økonomistyrelsens nye vejledning af december 2021 - Den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen - hvori det beskrives, hvorledes feriepengeforpligtelsen håndteres i henhold til den nye ferielov.
» Hent Økonomistyrelsens vejledning