Nyt fra Statens Administration
Statens Administration - logo
27/01/2022
 
 

Ændring af blanketten ”Ny sygdom” for covid-19-relateret fravær

Vi har tidligere informeret om jeres muligheder i forbindelse med søgning af refusion fra første sygedag grundet covid-19. Vi foretager nu en mindre justering af blanketten ”Ny sygdom”.

Covid-19-indberetninger

 Vi modtager et stadigt stigende antal blanketter, hvor fraværet er begrundet i covid-19, og vi vurderer derfor et behov for at foretage en mindre justering af vores blanket ”Ny sygdom”.
 
I vores nyhedsbrev udsendt den 17. december beskrev vi proceduren med udfyldelse af bemærkningsfeltet. Den procedure ændres nu, så der i stedet skal udfyldes et nyt, obligatorisk felt på blanketten. Dette til sikring af en effektiv håndtering af jeres indmeldinger.
» Se det tidligere udsendte nyhedsbrev fra 17. december 2021
 

For kunder, der benytter vores blanketløsning

Til spørgsmålet ”Er fravær grundet covid-19?” skal I nu vælge en af følgende valgmuligheder i den nye drop-down-menu:
  • Nej
  • Covid-19-smittet
  • Covid-19 nær kontakt isolation
 
Bemærk! Blanketten kan ikke afsendes, hvis feltet ikke er udfyldt.
I forbindelse med ændringen beder vi jer så vidt muligt undgå at udfylde bemærkningsfeltet.

For kunder, der har mTIME-aftale med Statens Administration

Ændringen har ingen betydning for jer, der har en mTIME-aftale hos os. Vi fortsætter med den nuværende procedure.
 
 
Har I spørgsmål, kan I altid kontakte os.
» Find jeres kontaktperson på staten-adm.dk