Nyt fra Statens Administration
Statens Administration - logo
10/03/2023
 
 

Nyt fra Løn og refusion

Her får du sidste nyt fra Løn og refusion. Læs blandt andet om indførelsen af den obligatoriske 2. godkenderfunktion, nyt om blanketter i Lønportalen samt nyt om refusionsblanketter.

2. godkenderfunktion implementeret i Statens Lønløsning


Med indførelse af den obligatoriske 2. godkenderfunktion styrker Økonomistyrelsen lønkontrollen i Statens Lønløsning. ’Fire øjne-princippet’ sikrer en funktionsadskillelse og afhjælper risiko for svig.

For jer som kunder er der behov for en særlig opmærksomhed på rettidig godkendelse af egne indberetninger, da ikke-godkendte indberetninger medfører, at medarbejderen får standset lønnen. Der skal i så fald ske en acontoudbetaling for at sikre lønudbetaling.
» Læs mere på Økonomistyrelsens hjemmeside

NemKonto Grønland

Statens Administration vil fremover anvende grønlandsk NemKonto til lønudbetaling. I bedes derfor sørge for, at jeres grønlandske medarbejdere har oprettet en NemKonto senest den 1. maj 2023, idet Statens Administration sletter manuelt indtastede kontooplysninger efter denne deadline.

Alle borgere i Grønland skal anvende NemKonto.
» Læs mere på sullissivik.gl

Tjenestemænd/PENSAB

Ved ændringer på tjenestemænds eksisterende ansættelsesforhold, hvor der samtidig skal tastes i PENSAB-systemet, bedes I fremover kun indsende én bestilling via Lønportalen til Statens Administration med titlen: ’PENSAB Øvrige oplysninger vedr. tjenestemænd’. I Statens HR skal processen ’PENSAB’ vælges ved indsendelse af serviceanmodninger. Statens Administration sørger herefter for at indberette i de korrekte fagsystemer.

Nyt om blanketter i Lønportalen

Kun relevant for jer, der anvender Lønportalen til indberetning af ferieafregning/fratrædelse.

Seniorbonusdage

Der er nu oprettet et nyt felt til brug for indberetning af ikke afholdte seniorbonusdage i forbindelse med fratrædelse direkte på ferieafregningsblanketten ’Løn: afregning af ferie’ i Lønportalen.

Ferieafregning/anmeldelse af fratrædelse

Der er nu oprettet et nyt felt til anmeldelse af fratrædelse på blanketten ’Løn: Afregning af ferie’ i Lønportalen. Det betyder, at der ikke længere skal indsendes en blanket både til fratrædelse og ferieafregning, hvis det sker på samme tid.

Fratrædelsesblanketten skal stadig anvendes i de tilfælde, hvor der kun skal ske fratrædelse, eller der skal ske anden udbetaling end feriepenge i forbindelse med fratrædelsen.

Anmeldelse af fratrædelse

På blanketten ’Anmeldelse af fratrædelse’ er det nu muligt ved fratrædelsesårsag ’15 Orlov/tjenestefrihed uden løn (med lønanciennitet)’ og ’16 Orlov/tjenestefrihed uden løn (lønanciennitet)’ at indberette sidste dag med tjenestefri/orlov.

Nyt om refusionsblanketter

Personlig assistance

Blanketten ’Refusion: Personlig Assistance’ er nu blevet en særskilt blanket og skal ikke længere sendes under ’Refusion: andre indberetninger’. Den nye blanket kræver ikke 2. godkendelse.

Anmeldelse af barsel

Vær opmærksom på, at blanketten ’Refusion: anmeldelse af barsel’ kun må benyttes til forventet graviditetsorlov for mor. Såfremt den indeholder yderligere information, er vi desværre nødsaget til at returnere blanketten.

Barselsaftale

Hvis I indsender barselsaftaler, er det vigtigt, at I benytter blanketten ’Refusion: indsendelse af barselsaftale’, da denne blanket kræver 2. godkendelse.
» Læs mere om refusion på statens-adm.dk
» Kontakt Statens Administration