Nyt fra Statens Administration
Statens Administration - logo
14/06/2023
 
 

Nyt fra SAM Løn og refusion – juni 2023

I nyhedsbrevet for juni måned er der nyt om udskydelse af ansøgninger til Den statslige fleksjobordning. Derudover får I tips til Lønportalen, og hvordan I undgår tabt refusion, hvis en medarbejder ikke ønsker at medvirke i ansøgningen.

Søgning af refusion for medarbejdere på fleksjobordning er genoptaget

Vedtagelsen af Finansloven 2023 den 16. maj betyder, at den statslige fleksjobordning nu igen er åben for søgninger. Søgningen af 1. kvartals tilskud hos Den Statslige fleksjobordning har inden da været udskudt, da vi afventede de nye refusionssatser for 2023.

Statens Administration søger af administrative årsager altid den statslige fleks-jobordning samtidig med søgningen af det kommunale tilskud. Derfor søges begge tilskud nu.

Vi forventer, at søgningerne afsluttes senest den 21. juni 2023.
» Kontakt Statens Administration
 

Undgå tabt refusion ved medarbejderens manglende medvirken

I øjeblikket oplever Statens Administration et stigende antal sager med tabt refusion grundet medarbejderens manglende medvirken til ekspedition af sagen.

Hvis en medarbejder ikke ønsker at medvirke, modtager I et orienteringsbrev i jeres eBoks. Det er jeres opgave at få afklaret forholdet. Hvis det beror på en fejl, skal medarbejderen omgående kontakte kommunen for at undgå tab af refusion.

Det er i øvrigt også vigtigt, at Statens Administration får besked fra jer, såfremt kommunen genåbner en sag.

Afslagsbreve og genåbning af sager sendes til Statens Administration via blanketten ”Andre indberetninger” i Lønportalen. Vær opmærksom på om jeres virk.dk er opsat således, at i modtager beskeder i e-boks.

Har I spørgsmål, kan I altid kontakte Statens Administration.
» Kontakt Statens Administration

NYT FRA LØNPORTALEN

Oversigt over jeres brugere i Lønportalen kan nu eksporteres via Administrationsportalen

I Administrationsportalen er det nu muligt for brugeradministratorer at eksportere en brugerrapport til Excel og få overblik over, hvem i jeres organisation, der har adgang til Lønportalen, samt hvilke roller den enkelte bruger er tildelt.
 
Alle brugeradministratorer i Lønportalen har modtaget en mail med yderligere information om den nye funktion i Administrationsportalen.
 
Kontakt din lokale brugeradministrator for mere information.
 

Vi har lyttet til jer og er nu klar til igen at tilbyde kvitteringsmail på indberetninger fra Lønportalen

I forbindelse med implementering af den nye Lønportal udgik muligheden for at fremsende kvitteringsmails på indberetninger fra Lønportalen.
 
Da funktionen har været særligt efterspurgt, er vi glade for at kunne tilbyde kvitteringssvar nu også i den nye Lønportal.
 
 

Status på signering af blanketter med MitID Erhverv

Statens Administration arbejder i øjeblikket på en løsning, der understøtter både signering med MitID Erhverv og NemID medarbejdersignatur i én og samme løsning.
 
Vi forventer at have en løsning klar med udgangen af juni, der kan anvendes i overgangfasen, der varer frem til den 31. oktober 2023, hvor NemID medarbejdersignatur afvikles endeligt.
 
I modtager yderligere information, når løsningen er klar.
 

Husk at oprette en ny blanket for hver refusionsanmodning

Den nye lønportal anvender et nyt system til behandling af indsendte blanketter til refusion.
 
Her er det vigtigt at oprette en ny blanket hver gang, frem for at kopiere en tidligere indsendt blanket, da systemet også tager oplysninger med fra den første blanket.
 
Husk derfor altid at oprette en ny blanket, når I indsender refusionsanmodninger.