Nyt fra Statens Administration
Statens Administration - logo
11/09/2023
 
 

Nyt fra SAM Løn og refusion – september 2023

I denne udgave af Nyt fra Løn og refusion kan I læse, hvad der er vigtigt at huske i forbindelse med forskerbeskatning, om maksbeløb på acontoudbetalinger samt udenlandske konti som Nemkonto. 

Forskerbeskatning: vær opmærksom på udløb og forlængelse af ansættelser

Forskerbeskatning af medarbejdere kan maksimalt opretholdes i syv år. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvordan medarbejdere skal ansættes, hvis deres ansættelse forlænges, inden der er gået syv år. Her er der to muligheder:
  1. Medarbejderen ansættes i en ny periode med forskerbeskatning, hvis de syv år endnu ikke er gået.
  2. Medarbejderen ansættes som skattepligtig.
Hvis medarbejderen ansættes i en ny periode med forskerbeskatning, er det vigtigt, at I på bestillingen gør Statens Administration opmærksom på længden af den nye periode, og hvornår de syv år er opnået. Hvis de syv år overskrides, overgår medarbejderen til et skattepligtigt register.

Sådan indberetter du: På Lønportalen anvendes bemærkningsfeltet, og i Statens HR oprettes kompensationsfelt ”Andre indberetninger” med de fornødne oplysninger.

Statens Administration vil fremover tilføje følgende påmindelseskode til påmindelseslisten tre måneder før udløb af en ansættelsesperiode:

"Forskerbeskatning ophører pr. [dato].
Vær opmærksom på, at forskerbeskatning kun kan opretholdes i maksimalt syv år."
» Kontakt Statens Administration
» Læs mere om forskerskatteordningen på SKATs hjemmeside
 
 

Sådan håndteres lønudbetalinger standset grundet maksbeløb

Har I foretaget en indberetning, der resulterer i standsning af en lønudbetaling på grund af maksbeløb, kontakter vi jer via e-mail. Her beder vi jer venligst indsende en bestilling på ’acontoudbetaling’, så vi kan behandle den som en straks-blanket. I bestillingens bemærkningsfelt eller i Statens HR i feltet for ’årsag til aconto’, er det vigtigt at angive, at der er tale om en acontoudbetaling begrundet i en maksstandsning.

Det er ikke nødvendigt at angive beløbet på acontobestillingen, da det altid er det standsede beløb, som skal udbetales, og i disse tilfælde kender Statens Administration beløbet.

Hvis Statens Administration har forårsaget standsningen og har grunddokumentation fra den oprindelige bestilling, så håndteres udbetalingen uden en ny acontobestilling fra jer.
» Kontakt Statens Administration
 
 

Udenlandske konti kan også sættes op som NemKonto

Udbetaling af løn i DKK til medarbejdere med en udenlandsk bankkonto kan indberettes i SLS, men bankkontoen kan også opsættes som en NemKonto, hvilket giver en række fordele uanset om medarbejderen er fastlønnet og jævnligt får betalinger, eller medarbejderen er periodisk aflønnet – fx honorarlønnet.

For de fastlønnede medarbejdere, der jævnligt får lønudbetalinger, vil opsætning af deres udenlandske bankkonto som NemKonto mindske risikoen for udbetalinger til forkert konto. Medarbejdere med periodiske udbetalinger til en NemKonto undgår at skulle oplyse kontonummer eller referencenummer til tidligere bestillinger på bestillingen af hver lønudbetaling.

Såfremt en medarbejders udenlandske konto ændres til en NemKonto, skal det indmeldes via en bestilling til Statens Administration. Bemærk, at det er medarbejderens ansvar, at kontoen er korrekt.

Uanset om den udenlandske bankkonto er indsat i SLS eller opsat som NemKonto, så er det ikke nødvendigt at indsende en bestilling på acontoudbetaling, da udbetalingen kan følge den almindelige lønkørsel. Der er kun behov for en acontoudbetaling, hvis udbetalingen skal ske før udbetalingsdatoen på lønkørslen, eller hvis udbetalingen skal ske i en anden valuta end DKK.
» Kontakt Statens Administration
» Læs mere om opsætning af udenlandsk bankkonto på NemKonto.dk