Nyt fra Statens Administration
Statens Administration - logo
29/04/2024
 
 

Implementering af Serviceportalen i Kundebetjening udskydes

På baggrund af gode og konstruktive tilbagemeldinger fra pilotkunder samt deltagere på informationsmøderne udskydes Kundebetjenings overgang til Serviceportalen.
 
Vi er i dialog med leverandøren om relevante tilpasninger af systemet, der understøtter fællespostkasser mere hensigtsmæssigt. Der meldes en ny implementeringsdato ud hurtigst muligt. 
 
Kontakten til Kundebetjening foregår som hidtil via telefon 3392 9800 eller e-mail regnskab@statens-adm.dk | loen@statens-adm.dk.
 
Med venlig hilsen
Statens Administration